CÁCH BYD REAL ESTATE VƯỢT QUA THÁCH THỨC VỚI VILIAN BRANDING Một Câu Chuyện Thành Công

Trong cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường bất động sản Úc, việc nổi bật không chỉ là mong muốn mà còn là cần thiết. Đây là câu chuyện về hành trình của BYD Real Estate trong việc khắc phục thách thức để tạo ra một danh tính độc đáo trong khi vẫn giữ vững tinh thần của những người sáng lập. Trong cuộc hành trình này, sự hợp tác với Vilian Branding, một công ty sáng tạo đặt trụ sở tại Việt Nam, trong việc thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và trang web, đã đóng vai trò quan trọng.