Thiết kế logo sáng tạo của VILIAN

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO CHUYÊN NGHIỆP

1. Thu thập thông tin dự án thiết kế

VILIAN sẽ bắt đầu dự án thiết kế bằng một bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn với khách hàng để có được bản tóm tắt thiết kế. Bản tóm tắt sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Tìm hiểu về doanh nghiệp (thương hiệu)
 • Chiến lược hoạt động (Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi)
 • Thị trường mục tiêu/Điểm khác biệt
 • Mô tả khách hàng tiêu biểu
 • Những thông điệp cần truyền tải trong logo
 • Yêu cầu về thời gian

2. Tiến hành nghiên cứu

Sau khi thu thập được thông tin cần thiết, VILIAN sẽ tiến hành nghiên cứu các nội dung :

 • Nghiên cứu chi tiết về công ty và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.
 • Nghiên cứu các màu sắc khác nhau, font chữ và các chủ đề thiết kế được sử dụng cho lỉnh vực kinh doanh của khách hàng.
 • Nghiên cứu về các đối thủ cạnh tranh của khách hàng để có được cảm nhận thị trường khách hàng đang hoạt dộng.
 • Tìm hiểu các loại màu sắc, hình ảnh hoặc các chủ đề thiết kế, tất cả những gì khách hàng mong đợi từ thiết kế logo.
 • Nghiên cứu các thiết kế logo đã thành công, các phong cách và xu hướng hiện đại có liên quan đến bản tóm tắt thiết kế.
Pho Mien Ga Ky Dong Logo

3. Khái niệm hóa và phác thảo

Đây là một bước quan trọng để hình thành và phát triển ý tưởng thiết kế, thực hiện ý tưởng, cho phép thúc đẩy quy trình sáng tạo và không quên chi tiết trong quá trình sáng tạo.

Bắt đầu bằng cách phác thảo tất cả những ý tưởng và suy nghĩ của team thiết kế lên giấy.

Kiểm tra so sánh mẫu thiết kế logo đến ngành công nghiệp khác để tìm cảm hứng sáng tạo và không trùng lắp

4. Triển khai các thiết kế logo trên máy

Khi thực hiện xong phác thảo và hình thành ý tưởng là lúc các designer của VILIAN sẵn sàng để triển khai những ý tưởng lên máy tính.

Bắt đầu tạo ra các thiết kế logo bằng cách sử dụng phần mềm đồ họa Adobe Illustrator.

Thử nghiệm với những ý tưởng khác nhau, hình dạng, góc độ và màu sắc.

Tạo ra nhiều biến thể của thiết kế logo giữ trong tâm trí ý tưởng trọng tâm.

Pho Mien Ga Ky Dong Logo

5. Trình bày thiết kế logo và đón nhận phản hồi từ khách hàng

VILIAN sẽ lưạ chọn trình bày 2 – 3 mẫu thiết kế logo tốt nhất cho khách hàng để khách hàng có sự lựa chọn phong phú và đón nhận phản hồi từ khách hàng.

Khi khách hàng gửi thông tin phản hồi, VILIAN sẽ lắng nghe quan điểm của khách hàng và lưu ý của các thông tin phản hồi.

Sau đó tiếp tục liên lạc với khách hàng khi đã chỉnh sửa cần thiết.

Cung cấp 1 hoặc 2 mẫu thiết kế để khách hàng lựa chọn. Và thay đổi chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.

6. Hoàn thành và gửi mẫu thiết kế logo cuối cùng

Khi khách hàng đã hoàn toàn hài lòng, VILIAN sẽ hoàn thiện các mẫu thiết kế và định dạng thích hợp.

Sau đó VILIAN sẽ bàn giao toàn bộ file thiết kế dạng vector cho khách hàng.

Khi Dự án kết thúc, VILIAN vẫn tiếp tục hỗ trợ bảo hành cho khách hàng trong vòng 12 tháng và cam kết Logo đăng ký được bản quyền sở hữu trí tuệ.