catachi namecard

"Từ ngày anh làm Logo cho anh Cương, ảnh phát triển đến mức gần như em không rủ ảnh nhậu được nữa..."

Nam
Rèm cửa Phương Nam